Collecties

 

 

 • Afscheid van Indië

Nationaal Archief

Een digitale bron over de periode 1940-1950 waarin je Nederlandse en buitenlandse documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Via Indië in Oorlog krijgt u toegang tot de website. De inventaris van Afscheid van Indië en alle scans kunt u hier bekijken: Inventaris Afscheid van Indië

 • Beeldbank NIMH

Nederlands Instituut voor Militaire Historie        

In de Beeldbank staan afbeeldingen en video’s over o.a. Nederlandse troepen in Nederlands-Indië. Deze afbeeldingen kunt u online bekijken.
 
 • Beeldbank WO2

NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

De beeldbank bevat beelden van militaire kaarten en foto's, inclusief foto's van Nederlandse troepen in Nederlands-Indië. Deze beelden kunnen online bekeken worden.
 • Beeld en Geluid in Academia: Nederlands-Indië

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Deze audiovisuele collectie is bestemd voor het hoger onderwijs. U vindt hier ook een collectie met historisch beeldmateriaal over Nederlands-Indië. Via het webportaal kunt u titels van video’s en (radio-)opnames vinden. Wanneer u dit archiefmateriaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met: info@academia.nl
 
 • Cogis nieuwsberichten

Cogis

De website van Cogis bevat een groot aantal nieuwsberichten met betrekking tot sociale en psychische gevolgen van de oorlog, vervolging en geweld. Hier kunt u ook de Database Indische DVD's raadplegen.
 
 • Collectie Museum Maluku

Stichting Moluks Historisch Museum          

Foto’s, archieven, objecten, een databank en overige bronnen bieden informatie over de geschiedenis, cultuur en actualiteit van de Molukse gemeenschap in Nederland en van de Molukken.
 
 • Collectie Taillie

Tropenmuseum

Reizend door Indonesië maakte de jonge militair Cees Taillie (1920-2005) tussen 1946 en 1949 duizenden foto's. In de collectie Taillie kunt u deze foto's bekijken.
 
 • De Aankomst

Stichting Moluks Historisch Museum/Nationaal Archief      

Website De Aankomst is een gezamenlijk initiatief van Museum Maluku en het Nationaal Archief. Hier kunt u een personendatabase raadplegen met gegevens van de eerste generatie Molukkers. Op deze site wordt ook uitgebreid ingegaan op de historische achtergrond van hun komst naar Nederland.

 • Digitaal archief Moesson

Moesson           

Deze collectie bestaat uit de jaargangen 1956 - 2006 van het Indisch maandblad Moesson, voorheen Onze Brug en Tong Tong.
 
 • Etnografische artefacten PACE

Stichting Papua Erfgoed

Deze collectie bevat afbeeldingen van artefacten uit het voormalige overzeese gebiedsdeel Nederlands Nieuw-Guinea.
 
 • Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië

Nationaal Archief           

Online collectie foto's afkomstig uit de collecties Dienst voor Legercontacten Indonesië over de periode 1940-1950 in Nederlands-Indië.
 
 • Fotocollectie Nationaal Militair Museum

Nationaal Militair Museum

Fotocollectie over de Nederlandse en Nederlands-Indische strijdmacht in Nederlands-Indië/Indonesië.
 
 • Indische Collectie

NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Het NIOD heeft een uitgebreide collectie documenten over de oorlogsperiode in Nederlands-Indië. Via het webportaal kunt u de titels van documenten vinden. Normaliter zijn de documenten te raadplegen in de studiezaal van het NIOD, maar op dit moment is dat niet mogelijk omdat de collectie wordt gedigitaliseerd
 
 • Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953

Het Nederlands Fotomuseum/ Het Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

De collectie bevat meer dan 4500 foto's en albumbladen van de fotografen Cas Oorthuys en Charles Breijer. Zij reisden in januari en februari 1947 onafhankelijk van elkaar naar Indonesië en brachten het dekolonisatieproces in beeld.
 
 • Japanse interneringskaarten KNIL en Marine

Nationaal Archief

Hier kunt 26.000 persoonskaarten – zogeheten interneringskaarten - raadplegen van Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kaarten bevatten persoonlijke gegevens van de krijgsgevangene, zoals naam, militaire rang, nummer van de krijgsgevangenschap, medische gegevens en eventueel datum van overlijden.
 
 • Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië

Museon/Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

Een verzameling tekeningen die gemaakt zijn in Japanse interneringskampen. De tekeningen vormen een bron van informatie over het dagelijkse leven in de kampen.
 
 • Koloniale Wereldtentoonstellingen

Tropenmuseum/Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)      

De collectie Koloniale Wereldtentoonstellingen bestaat uit voorwerpen die tussen 1870 en 1940 in Nederlands-Indië verzameld zijn.
 
 • Molukse geschiedenis en cultuur in beeld

Stichting Moluks Historisch Museum/Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)    

Deze collectie bestaat uit ca. 10.000 afbeeldingen van de Molukken en van de Molukse gemeenschap in Nederland. De collectie omvat de periode van 1900 tot 2004.
 • Multimedia PACE

Stichting Erfgoed Papua             

De collectie omvat de foto-, film- en audiocollectie en geeft een weergave van de Papua-bevolking van vroeger en nu en de manier waarop de Nederlanders destijds in Nederlands Nieuw-Guinea leefden en werkten.
 
 • Naoorlogse belangengroepen

NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Hier kunt u titels van documenten vinden uit de collecties Stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan (toegangnr. 813), Comité Jongenskampen Bangkong-Gedungjati (toegangnr. 819) en Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen (toegangnr. 830)
 
 • Nederlands-Indië in foto’s, 1860-1940

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV)/Het Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

Een selectie van meer dan 3000 foto’s van Nederlands-Indië uit de collectie van het KITLV in Leiden.
 
 • Nederlandse Koloniale Kaarten

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)/Universitaire Bibliotheken Leiden      

Een van de grootste collectie kaarten van Nederlands-Indië, die via Internet toegankelijk is voor wetenschappers, cartografen en andere geïnteresseerden in binnen- en buitenland. Deze collectie is afkomstig van de voormalige bibliotheek van het Koninklijk Instituut van de Tropen. De Universitaire Bibliotheken Leiden heeft deze digitale collectie overgenomen. Op dit moment is deze collectie nog niet via de webportaal te raadplegen. Hieraan wordt gewerkt. U kunt wel de site wel hier raadplegen: Nederlandse Koloniale Kaarten
 
 • Open Beelden: Nederlands-Indië – Indonesië

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Deze audiovisuele collectie bevat video’s over Nederlands-Indië en Indonesië, waarbij de nadruk ligt op de periode 1945 tot 1962. Interessante onderdelen zijn de Polygoonjournalen ‘Nieuws uit Indië’ en ‘Nieuws uit Indonesië’. Deze collectie komt binnenkort beschikbaar
 
 • Overige Indische archieven

NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies,

Hier kunt u de titels van documenten vinden uit de collecties Regeringscommissie Nederlands-Indië (toegangnr. 197h), Dagboeken Nederlands-Indië (toegangnr. 401) en Onderzoek Tjimahi (toegangnr. 404). De documenten zelf zijn te raadplegen op de studiezaal van het NIOD.
 
 • Papieren bronnen PACE

Stichting Papua Erfgoed             

Binnen de doelstellingen van de stichting PACE neemt het verspreiden van kennis over West-Papua een belangrijke plaats in. In de catalogus van PACE kun je boeken, documenten en kaarten vinden vanaf de koloniale periode tot aan heden.
 
 • Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië

Bijzondere collecties Universiteit Leiden/Het Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

De collectie bevat 4500 foto’s die betrekking hebben op het voormalig Nederlands-Indië in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Professionele fotografen maakten opnames van de meest uiteenlopende onderwerpen.
 
 • Themapagina’s PACE

Stichting Papua Erfgoed             

De themapagina’s bieden een diepgravender inzicht in verschillende aspecten van het bestaan van de oorspronkelijke bewoners van West-Papua.